Lokalizacja i określenie ścieżki ruchu urządzeń mobilnych GSM
Image 01
Lokalizacja zasobów radiowych

Usługi lokalizacyjne zasobów radiowych (LCS) poprzez protokół RRLP stosuje się w sieciach GSM i UMTS. Protokół jest używany do wymiany wiadomości między urządzeniem mobilnym (MS) i stacja bazowa w celu dostarczenia informacji o geolokalizacji. Funkcja ta może być wykorzystana np. w przypadku połączeń alarmowych. Jednakże, ponieważ protokół nie wymaga uwierzytelniania, i może być używany poprzez SMS, jego stosowanie nie jest ograniczone do połączeń alarmowych i może być stosowany przez operatora do określenia dokładnej geolokalizacji telefonu komórkowego w każdym innym celu. RRLP po raz pierwszy określono w 3GPP TS 04.31 - LCS. Wiele smartfonów przekazuje lokalizacje GPS do operatora telefonii komórkowej na żądanie a odbywa się to bez jakiegokolwiek uwierzytelniania. Aby wykorzystać protokół RRLP należy na komputerze, na którym zainstalowany jest OpenBTS zainstalować tez serwer RRLP. Większość funkcji RRLP jest zaimplementowana poza samym oprogramowaniem OpenBTS. W tej chwili OpenBTS obsługuje jedynie urządzenia wyposażone w GPS. OpenBTS wysyła zapytanie do urządzenia- "podaj mi swoje współrzędne, jeśli je znasz".

Oczywiście RRLP jest tylko jednym ze sposobów określenia pozycji urządzeń mobilnych. Określenie pozycji może następować poprzez triangulacje. W tym przypadku potrzeba przynajmniej trzech odbiorników sygnału GSM. Bazując na sygnale wysyłanym przez urządzenie mobilne do stacji bazowej, jego sile, informacji zawartej w tym sygnale możemy określić pozycje urządzenia mobilnego. Co ważne w tym przypadku, namierzanie urządzenia mobilnego odbywa się pasywnie, bez konieczności nadawania sygnału radiowego. Mozliwe jest tez okreslenie pozycji np. w budynkach, gdzie sygnal GPS jest zbyt slaby, aby wykorzystać protokół RRLP.

Urządzenie mobilne kontaktuje się ze stacja bazowa, co ok 2min. I z taka też częstotliwością można śledzić jego pozycje. Identyfikacja urządzenia odbywa się poprzez identyfikacje numeru TMSI. Warto podkreślić, ze jest to całkowicie anonimowe, gdyż numer telefonu nie jest znany. Nawet numer karty SIM nie podlega tu jednoznacznej identyfikacji. Możemy tutaj używać OpenBTS lub innego oprogramowania do dekodowania sygnału. Algorytmy stosowane w naszych produktach są bardziej zaawansowane i stosują kilka metod jednocześnie w celu określenia pozycji urządzenia mobilnego, także algorytmy nieopisane powyżej. Jesteśmy w stanie określić nie tylko pozycje urządzenia mobilnego, ale także jego typ.